HORNICKÁ CYKLOSTEZKA

Tématická okruhová cyklostezka "Hornická"

Od kouzelného údolí Oslavy k Bílému potoku bývalým Rosicko - Oslavanským kamenouhelným revírem za hornickými památkami. 5173, 5171, 5193, 5189, 5199, 5170 a červené pásové značení Zámek Oslavany - Zbýšov - Babice - Zastávka - Mariánské údolí - Okrouhlík-Říčky -Javůrek - Domašov - Rudka - Litostrov - Zbraslav - Příbram - Vysoké Popovice - Lukovany - Ketkovice - Oslavany
délka 50 km
krátký okruh: Oslavany - Zbýšov - Zakřany - Lukovany - Ketkovice - Oslavany
délka 25 km

POPIS TRASY:
Zámek Oslavany ( muzeum hornictví a energetiky, maketa důlního díla ve skutečné velikosti ), Zbýšov, technická památka těžní věž dolu Simson, kolem dolu Jindřich (v době těžby nejhlubší důl ve střední Evropě), Babice, kolem dolu Ferdinand na Zastávku ( zde býval důl Julius). Stezka dále pokračuje do Mariánského údolí kde byl důl Okrouhlík, údolím Chroustovského potoka do Říček, kolem přírodního koupaliště rybník "Bahňák" přes Javurek,- Domašov - Rudka - Litostrov, kolem lyžařského vleku do Zbraslavi, přes dva kopce v Poříbrami serpentýnami na Vysoké Popovice, lesem doLukovan, po polní cesti do Ketkovic (východiště k tůrám do přírodního parku Oslava a Chvojnice ) a z Ketkovic se vracíme lesem do Oslavan. Z Javůrka je možno pokračovat po další značené cyklostezce přes Hvozdec do Veverské Bitýšky ( východiště Brňanů okolo přehrady na Svratku a Bílý potok) - proti proudu Bílého potoka Šmelcovna ( kdysi součást Rosického revíru, pece na tavení železné rudy) - Javůrek. Délka velkého okruhu se zajížďkou na Bílý potok 78 km.

Přehled hlavních dolů v revíru:
- Oslavany: Důl Kukla (1865-1973) - hloubka 881m, Železobetonová těžní věž z roku 1911 v části Padochov: Františka (1848-1991) hloubka 861m, těžní věž zlikvidovaná

- Zbýšov: Anna (1830-1967) - hloubka 195m, těžní věž zlikvidovaná
Simson (1848-1987)-hloubka 625m, těžní věž je technická památka
Antonín (1846-1992) - hloubka 900m, těžní věž zlikvidovaná
Jindřich I (1854-1970) - hloubka 905m, těžní věž zlikvidovaná
Jindřich II (1964-1991) - hloubka 1550m, nejhlubší důl v ČR a ve střední Evropě

- Babice: Ferdinand (1856- 1992) - hloubka 794m, těžní věž zlikvidovaná

- Zastávka: Julius (1877-1992) - hloubka 790m, těžní věž zlikvidovaná

- Mariánské údolí: Okrouhlík - Pionýr (1801-1870,1946-1956)

O městě Oslavany:
Oslavany ( asi 4,5 tis. obyv. ) - konečná stanice železnice 25 km j.z.od Brna na rozhraní Dyjskosvrateckého úvalu a Českomoravské vrchoviny. V minulosti hornické město Rosicko-oslavanské uhelné pánve je bránou do kouzelné přírody. V údolí řeky Oslavy začíná přírodní park Oslava v romantickém údolí řeky a láká k výletům do okolí. Členitý a zalesněný terén nabízí i údolí Ketkovského potoka a Balinky. Okolí města je vhodné pro rybolov i rekreaci. Území Oslavan bylo osídleno již v době neolitické a bronzové. Historie města je spjata s prvním ženským cisterciáckým klášterem na Moravě, založeným v roce 1225. Klášter "Údolí Mariino", obdařený králem Přemyslem Otakarem I. řadou privilegií, byl v 16.století přestavěn na zámek. V jižním křídle zámku jsou stálé muzejní expozice. Muzeum Hornictví a energetiky na Rosicko-Oslavansku s rozsáhlou výstavu historických radiopřijímačů a s maketou důlního díla ve skutečné velikosti a Hasičské historické muzeum. V západním křídle je zámecký pivovar a stylová zámecká restaurace. Další památky: Kostel sv. Mikuláše z roku 1320 renesančně a později barokně přestavěný v 16. stol. Na hřbitově jsou památníky obětem důlních katastrof r.1860 a 1921, na mostě přes Oslavu sochy světců z 18. stol., v části Padochov kaplička a socha sv. Jana Nepomuckého. V údolí řeky je naučná stezka permokarbonu boskovické brázdy. Tradiční jsou každoroční Karmelské pouti v červenci a Oslavanské historické slavnosti druhý víkend v září. Kontakt: KIS Oslavany tel.:546 423 283 Město Oslavany ( Městský úřad ) tel. 546 418 111, fax 546 418 410 Elektron pošta: kis.oslavany@post.cz, oslavany@mboxr.cz Internet: www.oslavany-mesto.cz