PIVOVARSKÁ CYKLOSTEZKA

Okruhová tématická cyklostezka Pivovarská

5170, 5199, 403, 5106,5107, 5175, zelené pásové značení Z Oslavanského zámeckého pivovaru k Dalešickému pivovaru filmových "Po- střižin" Trasa: Vhodná pro krosová a horská kola
Oslavany - Čučice - U Jána - Ketkovský mlýn ( údolí Oslavy pod zříceninou Ketkovského hradu Levnova ) - Senorady - Mohelno - rozhledna Babylon - Kramolín - hráz přehrady Dalešice - pivovar Dalešice - kolem zříceniny hradu Rabštejn - přehrada Mohelno - Mohelenská hadcová step - Mohelno - Lhánice - Biskupský kopec - Biskoupky - Nová Ves - Oslavany

POPIS TRASY:
Z Oslavan do kopce lesem a po silnici do Čučic, od kapličky následuje prudký sjezd lesní cestou do údolí Oslavy, kolem Ketkovského mlýna pokračujeme přes most pod hradem Levnovem do Senorad. Po silnici na Mohelno a přes Zelený vrch rozhlednou Babylon dojedeme do Kramolína, pokračujeme přes hráz Dalešické přehrady a lesní cesta nás dovede do Dalešického pivovaru. Zpět se vracíme stejnou cestou, před hrází přehrady odbočíme vpravo na obslužnou komunikaci na rozcestí Hřebec. Projedeme pod zříceninou hradu Rabštejn a kolem nové retenční nádrže pokračujeme lesem a polní cestou. Následuje sjezd na hráz Mohelenské přehrady. Prudkým stoupáním vyjedeme k Mohelenské stepi a dojedeme do Mohelna. Po silnici do Lhánic a lesem přes Biskupský kopec do Biskoupek. Po silnici se vracíme přes Novou Ves do Oslavan. Délka asi 60 km, možnost zkrácení na 25 a 50 km

Akciový pivovar Dalešice:
www.pivovar-dalesice.cz, tel. 737 353 260
Pivovar byl založen pravděpodobně již koncem 16. stol. Písemný doklad je z roku 1609 o pivovaru na panství Jiřího z Náchoda. Nejstarší části budov pocházejí z období baroka. Průmyslový způsob vaření piva zavedl významný rakousko-uherský podnikatel baron Anton Dreher, majitel největšího pivovaru císařství ve Schwechatu. V roce 1877 si pivovar pronajal sládek p. Kittl. Po něm byli nájemci Josef uchytil a po něm jeho bratr Rudolf. Po roce 1925 fun- goval jako družstevní pivovar a sodovkárna. V poválečném období byl pivovar zestátněn a začleněn do národního podniku Jihomoravské pivovary Brno. Postupem času byl posouzen jako zastaralý a neefektivní a zrušen. Poslední várka byla uvařena v roce 1977. V květnu 1980 byly prostory pivovaru využity režisérem Jiřím Menzlem k natáčení kultovního filmu Postřižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala. Následovalo období chátrání a devastace pivovaru, které trvalo až do roku 1999, kdy byl v dražbě získán současnými majiteli - společností Archatt a ti se snaží provozovat pivovar v "postřižinské" podobě. Pivovar byl vybaven novou technologií pro vaření piva klasickým postupem a produkuje kvasnicová piva: světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12° a světlý a tmavý speciál 13°. Součástí pivovaru je Muzeum Rakousko-uherského pivo- varnictví a stylová pivovarská restaurace. V turistické sezóně jsou pořádány časté kulturní akce.

Zámecký pivovar Oslavany
www.zamek-oslavany.cz.eu, tel. 546 418 902
Pivovar byl vybudován v západním křídle oslavanského zámku na místě původ- ního panského pivovaru, ve kterém se vařilo pivo od roku 1623 do roku 1863. V roce 2003 zde vybudovala firma G&C Pacific pivovar nový. Roční výstav je kolem 1 tisíce hektolitrů. Vaří se zde nepasterovaná piva českého typu podle originálních receptur. Ochutnat můžete kvasnicovou světlou 10° Novic, nebo výčepní 10° Templář, světlou 12° Komtur, "červenou" kvasnicovou Františkovu 13° a dvakrát do roka je na čepu pivní speciál Velmistr, který má 15°. U pivovaru je stylová zámecká restaurace. Návštěvu restaurace můžete spojit s prohlídkou renesančního zámku ze 16. stol. s ojedinělým arkádovým nádvo- řím. Zámek vznikl přestavbou I. "ženského cisterciáckého kláštera na Moravě "Vallis s. Mariae" (údolí Mariino) založeného r. 1225. V jižním křídle zámku jsou expozice muzea Hornictví a energetiky a Hasičského muzea. Každý druhý víkend v září se konají na zámku Oslavanské historické slavnosti.