TEMPLÁŘSKÁ CYKLOSTEZKA

Okruhová tématická cyklostezka Templářská

Kolem zřícenin hradů na Oslavě a Jihlavě za pivem Templář
5170, 5199, 403, 403a, 403, 5170 a modré pásové značení
Oslavany - Ketkovice - Senorady - Biskoupky - Templštýn - Hrubšice - Řeznovice - Ivančice,Alexovice - Ivančice,Letkovice - Oslavany
Délka 39 km

POPIS TRASY:
Zámek Oslavany, (renesanční zámek ze 16. stol. vzniklý přestavbou románského kláštera za 13. stol. Muzeum Hornictví a energetiky a Hasičské muzeum, zámecký pivovar a restaurace) je místem startu. Stezka vede lesem okolo pomníčku z roku 1765 a s malými přestávkami vystoupáme o více než 200 metru do Ketkovic. Následuje ostrý sjezd po lesní cestě okolo zříceniny hradu Levnova (na hrad odbočka asi 1 km) do romantického údolí řeky Oslavy. Od řeky musíme vystoupat do Senorad. Pokračujeme po silnici smirem na Oslavany. Ta vede po rozvodí Oslavy a Jihlavy s výhledy do údolí obou řek, na Jevišovskou pahorkatinu a Brněnskou vrchovinu. Odbočíme vpravo a sjedeme do Biskoupek (rodiště básníka V.Nezvala). Polní cestou zase musíme vystoupat na Biskoupský kopec (přírodní park). Následuje obtížný a dlouhý sjezd po kamenité cestě k řece Jihlavě do tábora a rekreačního střediska pod Templštýnem (možnost ubytování a občerstvení) Zřícenina hradu Templštýn je na kopci nad řekou asi 1,5 km pěšího výstupu. Posledních 15 km stezky je již rovina.Po proudu řeky skalnatým kaňonem řeky Jihlavy kolem Biskoupské stepi dojedeme do Hrubčic s hospůdkou na zámku a Řeznovic s románským kostelem sv. Petra a Pavla. Kolem slepencové skály "Pekárka" (přírodní památka) přes Ivančické části Alexovice a Letkovice se vracíme zpět do Oslavan Trasu je možno zkrátit tak, že se vynechá údolí Jihlavy a od Biskoupecké křižovatky se pokračuje přes Novou Ves do Oslavan (asi 20 km) a nebo sjet z Biskoupek k řece a pokračovat na Hrubšice(asi 30km).

Historie zámku Oslavany:
Zámek Oslavany - původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě "Vallis s. Mariae" ( Údolí Mariino ) byl založen v roce 1225. V roce 1228 byl vysvěcen za poítomnosti krále Přemysla Otakara I. Klášter se začal přestavovat na zámek po rozsáhlém požáru v roce 1517. Panství vlastnili Kunové z Kunštátu, Krajířové z Krajku a následně Althanové. Adolf z Althana provádí rozsáhlou renesanční přestavbu v letech 1580 - 1590. Roku 1654 se dostává sňatkem do vlastnictví rodu Mollartů. 1789 byl zámek prodán do dědičného vlastnictví Janu Nepomuku Scharffovi. Posledními majiteli zámku byli Gomperzové. v roce 1939 byl zámek zabrán německou armádou jako kasárna Wehrmachtu. Po roce 1945 byl zámek zabaven státem jako německý majetek. Byl zde národní výbor, školka a různé organizace ho využívaly na skladovací prostory. V roce 1993 přechází zdevastovaný zámek do majetku města a je opravován v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s arkádovým nádvořím. Zachoval se původní klášterní gotický kostel, který sloužil jako zámecká kaple, nyní je využíván ke koncertům a svatebním obřadům. V zámku jsou muzejní expozice - Historie hornictví a energetiky v rosicko-oslavanském revíru - a muzeum hasičské historické techniky. Tradiční akce jsou - Den otevřených dveří 1. května, Karmelská pouť 16. července nebo první neděli po 16. a - Oslavanské historické slavnosti - vždy druhý víkend v září. V roce 2002 si pronajala velkou část zámeckého objektu firma G&C Pacific ke komerčním účelům. Vybudovala zde stylovou zámeckou restauraci, která je otevřena denně a zámecký pivovar, který vaří pivo Templář. Dále je zde fitcentrum se saunou a sály pro koncerty, výstavy a další kulturní akce.