DÁNSKO

zájezd CYKLOTOUR Celé Dánsko je protkané hustou sítí cyklostezek. My vás zveme na ostrov Fyn a severozápadní část ostrova Sjalland. Jsou to místa spojená s pohádkářem Hansem Christianem Andersenem či Shakespearovým Hamletem. Čekají vás malebná přístavní městečka s hrázděnými domy, písečné pláže, kouzelné zámky, katedrály, typická venkovská stavení i hlavní město Kodaň.

PROGRAM

1. - 2. den: Odjezd v podvečer z Hradce Králové. Noční přejezd Německa. Ráno příjezd do Dánska na Jutský poloostrov do Koldingu, který leží u stejnojmenného fjordu. Prohlídka města s bývalým královským hradem. Na kolech přejezd po mostě přes úžinu Malý Belt na ostrov Fyn. Po západním pobřeží přes rybářské vesničky, kolem písčitých pláží dojezd do přístavního města Assens s historickými budovami a kostelem Panny Marie. Naložení kol a dojezd na ubytování do přístavního města Svendborgu (trhové náměstí, kostel se zvonkohrou).
3. den: Etapa přes most na ostrov Tasinge s rybářským městečkem Troense s hrázděnými domy a pěkný zámkem Valdemars Slot. Dále na ostrov Langeland s poklidnými vískami a zemědělskými usedlostmi a možností koupání na písečných plážích. Prohlídka největšího města ostrova - Rundkobingu. Návrat na ubytování. Nebo individuálně možnost výletu trajektem i s koly na půvabný ostrov Aro, cyklistika pěknou přírodou s malebnými vesnicemi, prohlídka historického města Aroskobing.
4. den: Etapa podél jižního pobřeží Fynu do malebného přístavního městečka Faaborg - dlážděné ulice, hrázděné domy, Hodinová věž s výhledem na zátoku (možnost naložení kol). Pokračování k půvabnému zámku a jednomu z nejkrásnějších vodních zámků v Evropě - Egeskov Slot (prohlídka). Naložení kol a dojezd do rodiště Hanse Christiana Andersena - Odense (prohlídka).
5. den: Přejezd autobusem po třetím nejdelším visutém mostě na světě, který spojuje ostrovy Fyn a Sjalland, do Roskilde (UNESCO). Hlavní dominantou města je dvojice věží cihlové katedrály, která je místem odpočinku dánských panovníků. Možnost prohlídky nebo návštěvy Muzea vikingských lodí. Etapa na východ ostrova a podél pobřeží dojezd do Kodaně. Prohlídka města, projížďka lodí po kanálech, při které uvidíte nejatraktivnější části hlavního města, včetně Královského paláce Amalienborgu.
6. - 7. den: Etapa přes historické centrum Kodaně podél pobřeží na sever, bukové lesy a parky, typická přístavní městečka s plážemi. Dojezd do Helsingoru, prohlídka působivého mohutně opevněného zámku Kronborg, kam Shakespeare umístil děj Hamleta. Naložení kol, přejezd do Gedseru a večerním trajektem do Rostocku, noční přejezd Německa s příjezdem do Hradce Králové ráno.

Termín: 31.7. - 6.8.2018
Vaše cena: 9 480 Kč


Stravování: 4x snídaně

Ubytování: 4x v ubytovnách (2x Svendborg, 1x Odense, 1x Kodaň), 4lůžkové pokoje s příslušenstvím

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, trajekt Gedser - Rostock, průvodce, komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR