ADRIATICKÁ RIVIÉRA - RIMINI

zájezd CYKLOTOUR Ve střední části Itálie v kraji Emilia Romagna se na pobřeží Jaderského moře nacházejí letoviska s vyhlášenými písečnými plážemi v délce několika desítek kilometrů a spoustou památek. Ve vnitrozemí, na svazích hory Monte Titano, navštívíme San Marino - nejstarší stále existující republiku na světě. Každý den možnost koupání. Zájezdu se mohou zúčastnit i zájemci bez kol.

PROGRAM

1. - 2. den: Odjezd odpoledne, noční přejezd Rakouska a Itálie. Dopoledne složení kol v Ceseně - prohlídka historického centra se středověkým hradem a malebným náměstím s radnicí, Rimini - největší přímořské letovisko Itálie, římský most, který se klene přes mořskou zátoku. Dojezd na ubytování.
3. den: Autobusem s koly do Ravenny, která je proslavená svými mozaikami, bazilika, arcibiskupský palác, hrobka básníka Danteho Alighieriho, chrám, kde je umístěná socha papeže Jana Pavla II. v životní velikosti. Na kolech podél pobřeží přes Cesenaticu - přístav, kde kotví pestře oplachtované staré lodě a zachované historické centrum se starými rybářskými domky.
4. den: Celodenní autobusový výlet do San Marina - výjezd lanovkou, hlavní náměstí, basilika, možnost výstupu na některou ze tří pevností, pomník Garibaldiho. San Leo - původní římská pevnost, farní kostel Pieve, Dóm.
5. den: Autobusem i s koly do Urbina s nejkrásnějším renesančním palácem Itálie, středověkými a renesančními uličkami a rodným domem malíře Raffaella, na kolech zpět.
6. - 7. den: Na kolech podél pobřeží: Riccione - město módy, jehož hlavní třída je výstavní skříní celé riviéry a také se mu přezdívá „zelená perla Jadranu", Pesaro - přímořské letovisko se středověkou čtvrtí. Navečer naložení kol, noční přejezd přes Rakousko s dojezdem do Hradce Králové dopoledne.

Termín: 18.6. – 24.6.2018
Vaše cena: 8 280 Kč


Stravování: 4x polopenze (snídaně, večeře)

Ubytování: 4x 3* hotel v Rimini, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Hotel se nachází na promenádě přímo u písčité pláže.

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, dopravu klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR