PODÉL BALTU NA KOLE

zájezd CYKLOTOUR
Sopoty - Gdaňsk - Helská kosa - Slowinsky NP. Pomořansko se řadí k nejpůvabnějším regionům v Polsku. Najdete zde krásná historická města, vesnice s hrázděnými statky, hrady, katedrály, přímořská letoviska na pobřeží Baltského moře s dlouhými, písečnými plážemi a také oblasti písečných dun jako na Sahaře.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. - 2. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd Polska. Ráno příjezd do Malborku, jehož dominantou je cihlový hrad německých rytířů ležící nad řekou Nogat, skutečný klenot cihlové gotiky. Prohlídka této největší gotické stavby na světě. Přejezd do města Tczew, kde začne cyklistická etapa přes okrajovou část Gdaňsku do nejvyhledávanějšího letoviska na baltském pobřeží Sopot.
3. den: Cykloetapa přírodním parkem Trojměstí do Gdaňsku - historická perla polského severu (radnice s vyhlídkou a zvonkohrou, cihlová gotická katedrála...). Westerplatte - poloostrov v Baltském moři, kde začala 2. světová válka (návštěva pietního místa). Návrat do Sopot. Individuální prohlídka města - nejdelší dřevěné molo v Evropě, Křivý dům...
4. den: Cykloetapa: Gdyně-přímořské letovisko, nábřežní promenáda se dvěma plovoucími muzei a přes Puck kolem stejnojmenné zátoky dojezd do jednoho z hlavních letovisek Polska Wladyslawowa.
5. den: Helská kosa - úzký poloostrov vytvořený z písečných dun a vedoucí až na samý konec do rybářského přístavu a turistického střediska Hel - maják, hrázděné rybářské domky, záchranná stanice tuleňů... Návrat na ubytování.
6. - 7. den: Autobusem do Slowinského národního parku s věhlasnými pohyblivými písečnými dunami v bezprostřední blízkosti baltského pobřeží, které jsou přezdívané jako polská Sahara. Výchozím místem je městečko Leba se stejnojmenným jezerem. Možnost zapůjčení kol nebo jízda vláčkem k dunám. Odpoledne odjezd zpět do ČR s dojezdem v brzkých ranních hodinách.

Etapy jsou rovinaté až mírně zvlněné, vedou po asfaltových, písečných i šotolinových stezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 54, 55, 62, 78, 0/13 km

Termín: 23.6. - 29.6.2020
Vaše cena: 7 980 Kč


Stravování: 4x snídaně

Ubytování: 2x v hotelu v Sopotech (2-4lůžkové pokoje s příslušenstvím) a 2x v hotelu ve Wladyslawowu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod

Země: Polsko

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR