REGENSBURG A OKOLÍ

zájezd CYKLOTOUR Okolí historického města Regensburg nabízí nenáročné cyklostezky vedoucí podél tří řek a také po bývalé železnici krásnou přírodou a malebnými bavorskými městečky. Výhodou je ubytování na jednom místě v centru města. hotel v centru Regensburgu

PROGRAM

1. den: Odjezd po půlnoci přes Prahu a Plzeň do Německa. Etapa po tělese bývalé železnice. Výchozím místem je obec Falkenstein s impozantním hradem. První část etapy mírně stoupá lesem a od Hirshenbühlu pak následuje 20 km dlouhé mírné klesání pěknou podhorskou krajinou přes Wenzenbach se zámkem až do Regensburgu (Řezno), ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj. Během pobytu prohlídka historického centra (UNESCO) - gotický chrám sv. Petra, nejstarší kamenný most v Evropě s nádherným panoramatickým výhledem na město, radnice, zdobené měšťanské domy, zbytky městského opevnění s věžemi, zámecký komplex Thurn-Taxis.
2. den: Podél Dunaje do Kelheimu ležícího na soutoku Dunaje a Altmühlu. Procházka k impozantní kruhové stavbě Haly osvobození na vrchu Michelsberg. Projížďka lodí po jedné z nejromantičtějších částí Dunaje - soutěskou lemovanou bílými skalami (Břicho Dunaje) ke klášteru Weltenburg s nejstarším klášterním pivovarem na světě.
3. den: Tato etapa bude patřit pěkné přírodě a pohodovým cyklostezkám podél řek Regen a Naab ležících v oblasti severně od Regensburgu. První část vede proti proudu řeky Regen. Za městečkem Regenstauf přejedeme do Burglengenfeldu a podél řeky Naab přes Kallmünz se zříceninou hradu se vrátíme zpět do Regensburgu.
4. den: Pokračujeme opět podél Dunaje: Donaustauf - národní památník Walhalla tyčící se na terase nad řekou a připomínající athénský Parthenon. Wiesent, trhové město Straubing - Městská věž, z níž se otevírá krásná podívaná na město v Bavorském lese, vznosný cihlový farní kostel Sv. Jakuba. Odpoledne odjezd s příjezdem do Hradce Králové v nočních hodinách.

Termín:19.7. – 22.7.2018
Vaše cena: 5 980 Kč


Stravování: 3x snídaně formou bufetu

Ubytování: 3x hotel v centru Regensburgu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV (možné i 3lůžkové pokoje), příplatek za 1lůžkový pokoj 560 Kč/noc

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, dopravu klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha, Plzeň

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR