ŘECKO

zájezd EUROCYKL
Do nabídky se opět vrací oblíbený zájezd od Řecka. Vypravíme se po stopách antické historie. Pojedeme přes olivové háje. Díky výletům na kole poznáme i kouty Řecka, kam se běžný turista nedostane. Na kole pojedeme přes zapomenuté vesničky s pravoslavnými kostelíky i okolo místních taveren, které nás budou lákat k posezení a ochutnání některé z řeckých specialit. V příjemně teplém počasí budeme mít možnost se během výletů na kole kochat krásou řecké krajiny. Stejně tak se budeme moci pohodlně uvelebit na pláži u moře nebo hotelového bazénu a nerušeně odpočívat, slunit se či koupat.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – odjezd z ČR (Ostrava cca v 4:00). Průjezd nástupními místy ČR, cesta Rakouskem do Itálie. Večer dojezd na ubytování v hotelu v severní Itálii.
2. den – snídaně. Cesta Itálií. Odpoledne odplutí z Itálie do Řecka. Nocleh na lodi v kajutách.
3. den – připlutí do Řecka. Cesta autobusem do místa ubytování v hotelu u moře na Peloponésu. Ubytování. Večeře.
4. - 9. den – výlety na kole s podporou autobusu na Peloponéském poloostrově. Navštívíme jak známá historická místa – antický areál s divadlem Epidaurus, palácový komplex Mykény, pevnost Tiryns, město Nauplion, tak i kouzelnou krajinu ve vnitrozemí a na pobřeží Pelopnésu. Vypravíme se autobusem přes Korintský průplav do Athén se známou majestátní Akropolí, antickými památkami i uličkami plnými obchodů a taveren. Bude dostatek času na odpočinek a koupání v moři nebo hotelovém bazénu. Polopenze.
10. den – snídaně. Cesta autobusem přes Peloponés do přístavu. Nalodění a odplutí z Řecka do Itálie. Nocleh na lodi v kajutách.
11. den – plavba Jaderským mořem. Odpoledne připlutí do Itálie. Cesta autobusem Itálií a Rakouskem.
12. den – příjezd do ČR a dojezd do Ostravy.

Termín: 02.09. - 13.09. 2020
Cena: 23 900 Kč
Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu.
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu.
Nástupní místa u dálnice na trase: Ostrava – Olomouc – Brno


Cena zahrnuje:

Ubytování 1x v tranzitním hotelu v Itálii ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením (cestou do Řecka), 2x na lodi ve 4lůžkových kajutách se sociálním zařízením (2lůžková kajuta za příplatek 3500 Kč /osoba /2 plavby), 7x v hotelu u moře na Peloponésu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením. U hotelu bazén. Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 2900 Kč /osoba /8 nocí.

Stravování 1x snídaně v hotelu cestou do Řecka. 7x řecká polopenze formou švédských stolů v hotelu u moře.

Dopravu Klimatizovaným autobusem se skříňovým uzamykatelným přívěsem na kola. Trajekty s ubytováním v kajutách z Itálie do Řecka a zpět.

A další Připravený denní program výletů po trasách 25– 50 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

Doporučujeme uzavřít pojištění stornovacích poplatků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.

Charakteristika výletů Výlety na kolech jsou vedeny po vedlejších silnicích. Trasy jsou přizpůsobeny teplému klimatu Řecka svou kratší délkou než bývá obvyklé u většiny našich zájezdů. Pokud se profilu týče, tak roviny střídají zvlněnou krajinu. Alternativou některého výletu na kolech se může stát odpočinek u moře. Počasí v této době bývá obvykle teplé a je nutno počítat i s horkými dny.

Zájezd najdete na stránkách EUROCYKL HERDEGEN