RÝNSKÁ CYKLOSTEZKA

zájezd HOSKA TOUR
Rýnská stezka je první certifikovaná cyklotrasa.
Řeka Rýn na německém území líně plyne mezi kopci. Vytváří tak na svých březích ideální podmínky pro pohodové cyklisty, kteří si chtějí vychutnat čas na kole. Na své si zde tak přijdou i rodiny s dětmi či milovníci in – linů. Stezky jsou hladce asfaltové a vedou místy, které doslova vybízejí k zastavení, pokoukání či posezení v některé z mnoha hospůdek. Jedním z nejvíce oblíbených úseků je však část mezi Mohučí, Koblenzí a Kolínem nad Rýnem měřící kolem 200 kilometrů.

PROGRAM

1. DEN Odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. DEN Cyklotrasa Mohuč – Eltville – Bingen, celkem 40 km. MOHUČ – původně římské město, největší klenot města je Kaiserdom, arcibiskupský dóm, náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny, atmosféra nábřeží Rýna a moderní radnice. ELTVILLE – město vína a růží. Toto historické místo a jeho jemně obnovená staroměstská čtvrť je oázou klidu pro přátele vína a historiky. Za shlédnutí stojí nádherné šlechtické a aristokratické vily na promenády řeky obklopené růžemi, nově zrekonstruovaný hrad Crass. BINGEN – historické tradice a legendy se prolínají kolem věže na malém ostrově Rýna před Bingen. Na základech římského chrámu stojí Bazilika sv. Martina. Starý sloužil, a přesto se dochoval originál – starý přístavní jeřáb Binger.
3. DEN Cyklotrasa Bingen – Bacharach – St. Goar – Boppard – Koblenz, celkem 62 km. BACHARACH – místní vinaři pěstují na strmých svazích kolem Bacharachu vynikající vína a útulné vinárny a četná nádvoří vás zvou k vyzkoušení. Hrady na obou březích řeky. SANKT GOAR – známý svou centrální polohou v údolí Rýna. Nad městem stojí zřícenina Burg Rheinfels, jeden z hradů, pro které je známé střední Porýní, a přes řeku leží sesterské město Sankt Goarshausen s vlastními hrady, Katz a Maus („Kočka“ a „Myš“). Slavná skála Lorelei je blízko, mírně proti proudu na protějším břehu. BOPPARD – malebné město s mírným podnebím a romantickou krajinou. Je tady nejstrmější železnice v Německu. Vinařství tu má velkou tradici.
4. DEN Cyklotrasa Koblenz – Weissethurm – Andernach – Remagen, celkem 49 km. KOBLENZ – soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku Deutches Eck. Prohlídka historické části města, kostely, zámky, paláce a měšťanské domy. WEISSETHURM – bílá věž. REMAGEN – pověstný most. Mezi Remagenem a Bonnem na pravém břehu Rýna stojí na návrší nad řekou zámek Drachenburg a v údolí jsou samozřejmě vinice.
5. DEN Remagen – Bad Godesberg – Bonn – Kolín nad Rýnem, celkem 55 km. Ve večerních hodinách odjezd. Noční přesun. BONN – bývalé hlavní město západního Německa. Centrum města tvoří Marktplatz. Vévodí mu radnice postavená v druhé polovině 18. století v rokokovém stylu. V ulici Bonngasse stojí rodný dům Ludwiga van Beethovena. Na náměstí Münsterplatz stojí skladatelova socha. Za ní si pak můžete prohlédnout vůbec nejstarší stavbu celého města – románský chrám Münster, vybudovaný v 11. a 12. století. Právě jeho stěny se staly svědkem korunovace Karla IV. KOLÍN NAD RÝNEM – město patří k nejstarším v Německu. Gotická katedrála svatého Petra je sídlem kolínského arcibiskupa. Rozměry ji řadí mezi největší gotické katedrály a kostely vůbec. Katedrála je zapsána na Seznamu UNESCO. V historickém centru můžete obdivovat jedinečnou architekturu, dlážděné ulice i zajímavé budovy. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. DEN Návrat v ranních hodinách.

Termín: 5. 8. – 10. 8. 2020
Cena: 8 650,- / 8 250,- Kč
Cena při včasném nákupu: 8 450,-/4 050,- Kč


Ubytování: penzion

Stravování: snídaně

Doprava: autobus

Váš průvodce: Jiří Tichý

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hotelových restauracích.

V ceně je zahrnuto: přeprava 3x ubytování 3x snídaně průvodce

V ceně není zahrnuto: vstupné do jednotlivých objektů dle programu cestovní pojištění

Cestovní pojištění: Baliček komplexního cestovního pojištění – 24,- Kč / den.

Nástupní místa: Nástupní místa sestavujeme podle bydliště jednotlivých účastníků. Autobus vyráží obvykle z Královéhradeckého kraje (Jičín, Trutnov, Hradec Králové) a u tohoto zájezdu bude pokračovat na trase přes Prahu, Střední Čechy a Plzeň. Klientům z Liberecka, Brna nebo Pardubic doporučíme vlakové spojení. V případě zájmu více osob zajistíme svoz.

Zájezd najdete na stránkách CK HOŠKA TOUR