ČERNÁ HORA - CYKLOZÁJEZD

zájezd INTERTRANS Program zájezdu
1. den:
odjezd ve 12.00 hod. z Plzně (z Prahy) přes České Budějovice. Tranzit Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou.
2. den: příjezd do Černé Hory, lodí přes Boku Kotorskou. V odpoledních hodinách příjezd do přímořského letoviska Sutomore, ubytování, volno u moře.
3. den: cyklistika ze Sutomore přes město Bar pod horou Sutorman v pohoří Rumija až ke Skadarskému jezeru do malebné rybářské vesnice Virpazar. Možnost plavby lodí po Skadarském jezeře (za příplatek), koupání a ochutnávka místních specialit (kobližky, med, sýr, víno).
4. den: výjezd busem do centra NP Lovčen – Ivanova korita. Cykloturistika v oblasti NP Lovčen, možnost výjezdu až na horu Jezerski Vrh (1657 m), kde je velkolepý památník nejvýznamnějšího černohorského vládce a národního básníka Petra II. Petroviče Njegoše. Nezapomenutelný sjezd po panoramatické cestě s vyhlídkami na Boku Kotorskou až k moři a do starobylého města Kotor (UNESCO).
5. den: odjezd busem do historického „města duchů“ Stari Bar. Možnost prohlídky starého města s místním průvodcem (za příplatek) a cykloturistika náhorní planinou do orientálně laděného města Ulcinj nebo návrat přes pobřežní promenádu v Baru do Sutomore.
6. den: odjezd busem do oblasti Skadarského jezera a cykloturistika po krásné vyhlídkové cestě nad Skadarským jezerem přes kaštanové háje a s krásnými výhledy. Event. volno, koupání v moři.
7. den: odjezd busem přes hlavní město Podgorica. Cykloturistika nad údolím řeky Zety ke klášteru Ostrog, který je nejvýznamnějším poutním místem křesťanů pravoslavného vyznání v Černé Hoře. Klášter je velmi umně zasazen do kolmé skalní stěny. Dále cykloturistika nad údolím až do města Danilovgrad na řece Zetě.
8. den: odjezd busem do oblasti Cetinje, bývalého hlavního města Černé Hory. Cykloturistika přes malebné městečko Rijeka Crnojeviča s kamenným mostem prince Danila s vyhlídkami na Skadarské jezero až do Virpazaru.
9. den: cykloturistika k vedlejším plážím v Sutomore. Event. volno, koupání. Odpoledne odjezd do ČR.
10. den: příjezd do ČR do 16.00 hod.

Termín: 27.09. - 06.10.2019
Cena: 12 600,-


Cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 7 nocí se snídaní v penzionu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), přepravu kola, služby průvodce a technika, komplexní pojištění

Cena nezahrnuje: 7x večeře + 1 350,- Kč/os./zájezd

Náročnost: střední (lze zvolit těžší i lehčí variantu)

Délka tras: 35-65 km

Povrch: asfalt 90 %, 10 % nezpevněný povrch

Doporučený typ kola: trekkingová, ev. horská

Doporučená částka na vstupy: 35 EUR

Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 700,- Kč

Zájezd najdete na stránkách INTERTRANS