ALSASKO - CYKLOTURISTIKA

zájezd INTERTRANS

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: odjezd z Plzně v 8.00 hod. (z Prahy 6.30 hod.), tranzit Německem do Francie. Odpoledne příjezd do Colmaru. Prohlídka historického centra města, ev. cykloturistika v okolí Colmaru. Ubytování.
2. den: odjezd busem k hradu Haut Koenigsbourg, cykloturistika od hradu Haut Koenigsbourg, vinnou stezkou přes Ribeauvillé, město proslulé Rieslingem a Riquewihr, městečko plné nádherných hrázděných domečků.
3. den: busem do sedla Col de la Schlucht, cykloturistika ze sedla Col de la Schlucht (1258 m) po oblíbené horské silnici „Route des Cretes“ směrem na jih, ev. možnost pěšího výstupu na vyhlídkový vrchol Hohneck (1362 m). Lze dojet až k nejvyššímu vrcholu Vogéz – Grand Ballon (1424 m). Možnost návratu busem na ubytování.
4. den: cykloturistika přes Colmar, jedno z nejkrásnějších alsaských měst, přezdívaného „Malé Benátky“ a dále přes Eguis­heim s barevnými hrázděnými domy, zelenými vinicemi, přes typické vinařské vesnice v okolí Colmaru. Možnost zastávky u místních vinařů s ochutnávkou proslaveného alsaského vína.
5. den: busem do sedla Col de la Schlucht, cykloturistika ze sedla Col de la Schlucht (1258 m) po „Route des Cretes“ na sever. Možnost vystoupit pěšky na vyhlídku Gazon du Faing (1303 m), dále sjezd podél jezer Lac Blanc a Lac Noir. Po cestě návštěva Kaysersbergu. Možnost návratu busem na ubytování.
6. den: v ranních hodinách odjezd busem z Colmaru, zastávka v hlavním městě Alsaska – Strasbourgu s nádhernou pískovcovou katedrálou a se známou čtvrtí „Petite France“. Možnost projížďky lodičkou po kanálech v centru města (za příplatek). V odpoledních hodinách odjezd, příjezd do ČR do 23.00 hod.

Termín: 11.08. - 16.08.2020
Cena: 9 590,-


Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 5 noci se snídaní v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), přepravu kola, služby průvodce a technika, komplexní pojištění

Náročnost: střední (lze zvolit těžší i lehčí variantu)

Délka tras: 40-60 km

Povrch: asfalt 90 %, nezpevněný povrch 10 %.

Doporučený typ kola: trekkingová ev. horská.

Doporučená částka na vstupy: 40,- EUR

Zájezd najdete na stránkách INTERTRANS