BODAMSKÉ JEZERO

zájezd INTERTRANS Program zájezdu
1. den:
odjezd z Plzně ve 23.30 hod. (z Prahy 22.00 hod.), tranzit Německem.
2. den: v ranních hodinách příjezd do města St. Gallen, prohlídka města. Cykloturistika přes Arbon, Romanshorn až do historického města Kostnice, které bylo v 15. stol. dějištěm ekumenického koncilu a kde byl odsouzen jako kacíř Mistr Jan Hus. Ubytování.
3. den: cykloturistika přes Stein am Rhein, podél řeky Rýn přes Schaffhausen a Rýnské vodopády, které se řadí k největším vodopádům v Evropě.
4. den: dopoledne návštěva velmi atraktivního květinového ostrova Mainau. Cykloturistika podél západního břehu jezera až do malebného středověkého městečka Meersburgu.
5. den: cykloturistika přes Friedrichshafen do Lindau. V odpoledních hodinách odjezd, příjezd do ČR do 22.00 hod.

Termín: 23.05. - 27.05.2018
Cena: 7 970,-

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci se snídaní v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), přepravu kola, služby průvodce a technika, komplexní pojištění

Ubytování: v hotelu se snídaní

Náročnost: lehká

Délka tras: 30-50 km

Povrch: 90 % asfalt, 10 % nezpevněný povrch

Doporučený typ kola: silniční, trekkingová ev. horská

Doporučená částka na vstupy: 20,- EUR

Zájezd najdete na stránkách INTERTRANS