BENÁTSKÁ RIVIÉRA ERACLEA MARE - CYKLOZÁJEZD

zájezd INTERTRANS Program zájezdu
1. den:
odjezd z Plzně ve 21.00 hod. (z Prahy 20.30 hod.), tranzit Německem a Rakouskem do Itálie.
2. den: ráno příjezd do Terstu, který býval velmi významným a strategickým přístavem. Prohlídka historického centra, přejezd do oblasti Benátské riviery – do letoviska Eraclea Mare. Odpoledne krátká cykloturistika po pobřeží. Ubytování.
3. den: cykloturistika v přímořské oblasti přes letovisko Caorle do Bibione. Návrat busem na ubytování.
4. den: busem do města Aquilea, návštěva centra města s řadou antických památek – fórum, mauzoleum, ruiny říčního přístavu (UNESCO). Aquilea je známa svojí produkcí kvalitního vína. Cykloturistika přes San Michele al Tagliamento zpět do Eraclea Mare.
5. den: busem do historického města Palmanova, návštěva starého opevněného města zbudovaného Benátskou republikou (UNESCO). Cykloturistika zpět na pobřeží až do Eraclea Mare.
6. den: cykloturistika údolím řeky Piavy, které se říká „Svatá řeka vlasti“, ev. odpočinek u moře. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den: příjezd do ČR do 9.00 hod.

Termín: 10.06. - 16.06.2019
Cena: 10 890,-


Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 4 noci s polopenzí v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), pobytovou taxu, přepravu kola, služby průvodce a technika, komplexní pojištění

Délka tras: 30 - 80 km

Povrch: 90 % asfalt, 10 % nezpevněný povrch

Doporučený typ kola: trekkingová, horská, ev. silniční

Doporučená částka na vstupy: 30,- EUR

Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 400,- Kč

Zájezd najdete na stránkách INTERTRANS