BANÁT

zájezd INTERTRANS Program zájezdu
1. den:
odjezd z Plzně v 19.30 hod. (z Prahy 21.00 hod.) přes Brno. Tranzit Slovenskem, Maďarskem do Rumunska.
2. den: dopoledne příjezd do správního centra rumunského Banátu – Temešváru, krátká prohlídka města. Odjezd do české vesnice Eibentál. Ubytování.
3. den: cykloturistika z Eibentálu do druhé české vesnice Bígr po hřebenové cestě přes romantickou vyhlídku Známana, kolem salaší s výhledem na Dunaj, sjezd k Dunaji kolem vodopádů Piatorii soutěskou Zavřená Sirina, návrat busem.
4. den: cykloturistika z Eibentálu podél Dunaje k více než 200 metrů dlouhé jeskyni Ponicova spojené s Dunajem a k obřímu reliéfu do skály tesané tváře dáckého krále Decebala. Možnost výletu lodičkami po Dunaji (za příplatek), proplutí oběma částmi Kazaňské soutěsky – Malé a Velké kotle. Návrat busem. Večeře v rodinách krajanů.
5. den: výlet busem do lázní Baile Herculane s možností koupání v termálních pramenech, prohlídka lázeňského městečka s jedinečným vysokohorským mikroklimatem v sevřeném údolí řeky Czerna, možnost pěší túry na Domogled (1106 m). Návrat busem, společné grilování.
6. den: cykloturistika do dalších českých vesnic Rovensko a Gernik přes poloniny a kolem typických banátských vodních mlýnů, tzv. voděnic, krasovou oblastí do další české vesnice Svatá Helena. Dojezd na kole či busem na ubytování. Večeře v rodinách krajanů ve Svaté Heleně. Nocleh.
7. den: cykloturistika ze Sv. Heleny kolem osamocené skály Babakaj čnící z vod Dunaje a dále po proudu s vyhlídkou na bývalou vojenskou pevnost Golubac (na srbské straně) až ke zřícenině hradu Tri Culi, přejezd busem do Eibentálu.
8. den: dopoledne v Eibentálu – návštěva českého muzea, české školy, příp. hornické kolonie Ujbányje. Nákup místních produktů. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
9. den: příjezd do ČR do 11.00 hod.

Termín: 27.07. - 04.08.
Cena: 11 770,-

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 6 nocí se snídaní v místních rodinách (2, 3 a 4lůžk. pokoje), 6x večeři (z toho 2x v rodinách a 1x grilování), služby průvodce a technika, služby místního průvodce, komplexní pojištění

Náročnost: střední, místy náročnější terén.

Délka tras: 30-60 km

Povrch: 30 % asfalt, 70 % nezpevněný povrch

Doporučený typ kola: horská ev. trekingová.

Doporučená částka na vstupy: 20 EUR

Zájezd najdete na stránkách INTERTRANS