POD VRCHOLEM ZUGSPITZE

zájezd INTERTRANS

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: odjezd z Plzně v 6.30 hod. (Praha 5.00 hod.), přejezd do Německa. Odpoledne cykloturistika ze starobylého městečka Füssen s dominantou zámku a kláštera okolo průzračného jezera Plansee do Ehrwaldu pod vrcholem Zugspitze. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: výjezd lanovkou na vrchol nejvyšší německé hory Zugspitze. Poté cykloturistika okolo ledovcového jezera Eibsee v pohoří Wetterstein a dále přes zimní středisko Garmisch – Partenkirchen přes Ettal s monumentální stavbou benediktinského opatství do Oberammergau. Návrat busem na ubytování, nocleh.
3. den: cykloturistika po cyklostezce Via Claudia přes horský průsmyk Fernpass okolo průzračných jezer Blindsee a Fernsteinsee do Landecku. Cestou možnost návštěvy soutěsky Rosengartenschlucht v Imst. Návrat busem na ubytování, nocleh.
4. den: cykloturistika malebnou cestou přes Bichlbach okolo jezera Rotlechstausee do Weissenbach, případně až do Reutte. Odpoledne odjezd, předpokládaný příjezd do ČR do 23.00 hod.

Termín: 28.06. - 01.07.2020
Cena: 9 490,-


Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci s polopenzí v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), pobytovou taxu, přepravu kola, služby průvodce a technika, komplexní pojištění

Náročnost: střední (lze zvolit těžší i lehčí a kratší variantu)

Délka tras: 40 - 60 km

Povrch: 90% asfalt, 10% nezpevněný povrch

Doporučený typ kola: trekkingová ev. horská

Doporučená částka na vstupy: 60,- EUR

Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč

Zájezd najdete na stránkách INTERTRANS