JAK FUNGUJEME - INZERCE

Server www.cyklozajezdy.cz zveřejňuje zájezdy (jako inzerované) z nabídek cestovních kanceláří (CK). Za tuto inzerci inkasuje paušální poplatek.
Zájezdy na serveru CYKLOZAJEZDY.CZ jsme až do roku 2011 UMÍSŤOVALI ZDARMA ( všem cestovním kancelářím a agenturám.)
V roce 2012 až 2020 jsme uveřejnili KAŽDOROČNĚ více než 500 cyklozájezdů a obdrželi jsme ročně desítky potávek, které okamžitě přeposíláme dané CK. Jelikož ale poptávky směřují klienti přímo na cestovní kanceláře (kontakt uveden u každého zájezdu), byla efektivita ještě výrazně vyšší.
Pro rok 2023 zůstává poplatek stejný jako v mimulém roce: 117Kč za každý termín. Nejmenší počet zájezdů ke zveřejnění jsou 3 zájezdy.

PŘI KONTROLE ZVEŘEJNĚNÝCH ZÁJEZDŮ SOUHLASÍ CK S UŽÍVÁNÍM TEXTŮ A FOTOGRAFIÍ, PŘÍP. VIDEA
1.) Inzerovaná CK souhlasí, aby texty, fotografie, příp. video vyžívané v jejím katalogu a na jejím webu či jiných veřejných nabídkách (zejména uvedené na www stránkách CK) svých služeb nebo zaslané na www.cyklozajezdy.cz tento server uvedl při propagaci CK. Při kontrole prezentace a prezentovaných zájezdů s tímto vyjadřuje CK souhlas a přebírá za tato díla zodpovědnost.
2. Inzerovaná CK prohlašuje a svým podpisem níže na této smlouvě potvrzuje, že k uvedeným textům a fotografiím, příp. videu vykonává potřebná autorská práva.

DÁLE LZE UMÍSTIT NA WEBU CYKLOZAJEZDY.CZ:
- banner na titulní straně
- odkazy na cykloprodejny, prodejny doplňků, knihy a časopisy
- také na rok 2023 ZDARMA uvádíme články o cyklistice a cyklistických zájezdech a zkušenostech

POSTUP:
1) svou firmu (cestovní agenturu, kancelář, obchod, nebo časopois) zaregistrujete zasláním e-mailu s počtem termínů, nebo jiným požadavkem na info@cyklozajezdy.cz
2) Nabídneme Vám kapacitu a způsob předání dat (XML, nebo CSV - obrázky zvlášť).
3) Zašleme fakturu za zveřejnění či jiné reklamní služby.

PARTNEŘI:
Rádi zařadíme kteroukoli nabídku zájezdu, nebo výletu na kole od cestovních agentur a kanceláří.
INFORMUJTE SE NA:
info@cyklozajezdy.cz


ZPĚT