SLUNNÁ MOLDÁVIE

zájezd KUDRNA na kole zemí vína, klášterů a pastevců

Navštívíme přírodní památky východního Rumunska i turismem nedotčenou Moldávii. Země na pomezí postsovětské reality a cesty do Evropské unie, která je nejchudší zemí Evropy. Je to země, kde si i dnes můžeme připadat jako malí objevitelé. Zvláštním zážitkem je i návštěva Podněstří – oficiálně patří Moldávii, ale od roku 1992 vznikla za pomoci ruských vojsk nikým neuznaná samostatná země s vlastní vládou, politikou i měnou. Prohlédneme si unikátní komplex podzemních chodeb ve vinném městečku Cricova dlouhý přes 100 km. V Rumunsku uvidíme divoký hořící vývěr zemního plynu Focul Viu a několik lokalit s bahenními sopkami. 

PROGRAM

1–2. Noční přejezd do východního Rumunska k MONASTIRU HUMORULUI , solné doly Cacica vybudované polskými horníky. Bude to náš první kontakt s Balkánem. (- 55 km; 90% asfalt, 10% šotolina)
3. Mírně terénní etapa kolem kláštera MOLDOVI?A  ke klášteru Putna, busem zpět do kempu. (- 65 km; 40% asfalt, 60% šotolina)
4. Přejezdový den do Moldavska. Cestou klášter Ruď, procházka v přírodní rezervaci s technickou památkou STRUVEHO GEODETICKÝM OBLOUKEM . Odpoledne hraniční města Soroca s výhledy na Ukrajinu, ubytování v hotelu, večerní procházka po městě a okolí.
5. Přejezd busem do Reziny, na kolech přes Dněstr do Podněsterské moldavské republiky, potom zpět na klášter SVATÉ TROJICE v Saharně, největší skalní klášter v zemi s takřka leteckými pohledy na Dněstr Tipova, noc na tábořišti u opuštěného autobusu. (- 65 km; 80% asfalt, 20% šotolina)
6. Převážně po polních cestách k řece RAUT, kde budeme projíždět malebnými meandry a kochat se poklidně se pasoucími stády ovcí, krav a koní. Dojezd bude u kláštera Orhei Vechi tyčícím se na skalním ostrohu na řekou, přejezd busem na tábořiště u kláštera Caprianu. (- 50 km; 30% asfalt, 70% šotolina)
7. Terénní výjezd nad Caprianu, jízda moldavským venkovem s možnostmi koupání. Prohlídka unikátního podzemního vinařského komplexu Cricova s ochutnávkou. Se svými 120 km chodeb patří mezi národní kulturní památky. Podvečerní přejezd do hlavního města KIŠINĚVA s krátkou prohlídkou centra města a přejezd na tábořiště u ještě nedávno české vesnice Holubinka (- 40 km; 40% asfalt, 60% prašná cesta)
8. Opustíme Moldavsko a přesuneme do Rumunska, kde večer zatáboříme u vesničky Lopatari a vyrazíme na unikátní živý oheň FOCUL VIU  (hořící vývěr zemního plynu), a počkáme tu na soumrak. Návrat za svitu čelovek. (- 20 km, 100% balkánský asfalt)
9.–10. Závěrečná etapa vede za další přírodní zajímavostí – bahenními sopkami. Podíváme na dvě oblasti Paclele Mari a Paclele Mici. Noční přejezd do ČR.

Termín: 1.6.2018 – 10.6.2018
Cena: 9 900 Kč
Záloha: 4 000 Kč
Studentská cena: 9.000 Kč


Délka: 10 dnů

Náročnost: 3

Doprava: autobusem

Stravování: polopenze

Ubytování: hotel, kemp, tábořiště

Nástupní místa: Bratislava   Brno   Praha  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem včetně kol, 2x kemp, 1x hotel se snídaní, 4x tábořiště, polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a 2x Chimpanzee pišingr

Cena nezahrnuje: prohlídka a ochutnávka ve vinných sklepech Cricova (cca 350 Kč/os.)

Doporučený typ kola: trekové, horské

Povrch: 60% asfalt, 40% polní cesty, šotolina