BOSNA A HERCEGOVINA NA KOLE

zájezd KUDRNA balkánské bajkování po horách Bosny a Hercegoviny

"Lid vůbec chová se k cyklistům naprosto slušně; po celé cestě neměl jsem nejmenší nepříjemnosti. Potká-li cyklista jezdce neb soumary, tu prosí jej majitelé bázlivých zvířat, aby sestoupil s kola, a učiní-li tak, poděkují velmi přívětivě. Stane-li se cyklistovi něco na kole, netají kolemjdoucí své radosti z toho, 'že gospodin rozbil koně', ale postojí a táží se s účastenstvím, mohou-li býti při správě nápomocni. Za pomoc nežádají náhrady nijaké, nutno jim takřka vnutiti několik krejcarů, neb ještě lépe trochu tabáku. (Doporučuje se míti s sebou několik balíčků obyčejného tabáku bosenského k tomu účelu.) Rovněž při zastávkách v hanech neb kafanách jest dobře vyjít přítomným přívětivě vstříc, mužové, ano i chlapci již chovají se vždy s jakousi zdrženlivou laskavostí vrozenou všemu lidu." (Jiří Daneš,1902) .. inu pojďme se také přesvědčit o pověstné balkánské pohostinnosti, podmanivé kráse horských scenérií, kde krom pastevců nepotkáme ani živáčka, a orientální kráse bosenských městeček a tržišť. Projedeme Národní park Sutjeska a patero bosenských pohoří. Navštívíme kulturně rozmanité Sarajevo s unikátní tržnicí Baščaršija i slavný Starý most v Mostaru. Večer vždy zakotvíme v civilizaci a ochutnáme výbornou balkánskou kuchyni. Cestujeme v jednom buse se zájezdem Bosnou s krosnou (vícedenní přechody) a zájezdem Hory Bosny a Hercegoviny (jednodenní túry), je tedy možné kombinovat cyklistiku s pěšími túrami.

PROGRAM

1.-2. Po nočním přejezdu z ČR se seznámíme s balkánskou atmosférou centrální Bosny. Na rozjezd si dáme vyhlídkovou trasu v pohoří BJELAŠNICA. Navštívíme Lukomir - nejvýše položenou vesnici v Bosně a Hercegovině a přes malebné sedlo Gradina dojedeme k pramenům říčky Tušily ( - 45 km, | 700 m).
3.-4. Přes krasové pohoří VISOČICA přejedeme do údolí řeky Neretvy až k jezeru Boračko ( - 55 km, | 750 m). Od Boračka jezera vyrazíme do vápencového království pohoří PRENJ do sedla Rujiště ( - 30 km, | 1000 m). Neúnavní bajkeři mohou tento den zpestřit výjezdem na vrchol Borašnica (- 25 km, | 1.300 m). Zájemci si užijí rafting v úchvatném kaňonu řeky Neretvy (cca 25 EUR) a od Boračka jezera vyrazíme do vápencového království pohoří PRENJ do sedla Rujiště (- 30 km, | 1.000 m).
5.-6. Projedeme se širokým krasovým údolím v podhúří Prenje, Veleže a Crvanje, navečer se podíváme k nejmohutnější bosenské vyvěračce Vrelo Bune (- 75 km, | 750 m). Další den si od cyklistiky odpočineme, navštívíme hercegovskou perlu MOSTAR  se slavným Starým mostem a odpoledne se autobusem přesuneme do NP Sutjeska na východu země.
7.-9. Tři dny strávíme v NP SUTJESKA. Nejprve vyrazíme údolím mezi pohořími Lebršnik a Volujak, poté sjedeme do vesnice Tjentiště (- 42 km, | 600 m). Místními furgony vystoupáme do sedla Prijevor a po svých dojdeme k malebnému Trnovačku jezeru. Od jezera je možné vyběhnout na nejvyšší bosenskou horu BOSANSKI MAGLIĆ (2.386 m). Zájemci mohou na Prijevor vyjet na kole. Třetí den zamíříme k Orlovačku jezeru v pohoří ZELENGORA (- 65 km, | 1.100 m).
10. Poslední cyklistický den projedeme podhúřím Treskavice zpátky do pohoří Visočica a Bjelašnica a zalesněnými svahy Igmanu sjedeme do Sarajeva ( - 85 km, | 1.400 m).
11.-12. S Bosnou se rozloučíme výletem na bobovou dráhu z XIV. ZOH a prohlídkou hlavního města SARAJEVA s pohnutou historií. Nakoupíme suvenýry, vypijeme poslední bosenskou kávu a vyrazíme zpět do ČR. Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Termín: 3.8.2018 – 14.8.2018
Cena: 10 100 Kč
Záloha: 4 100 Kč
Studentská cena: 9.100 Kč


Délka: 12 dnů

Náročnost: 3-4

Doprava: autobusem

Stravování: bez stravy

Ubytování: horská chata, kemp, tábořiště

Nástupní místa: Bratislava   Brno   Praha  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem včetně kol, 9x ubytování (1x horská chata, 6x kemp, 2x tábořiště),  vstupné do NP Sutjeska a k Trnovačku jezeru, průvodce, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK a 2x pišingr Chimpanzee

Doporučený typ kola: horské

Povrch: 65% šotolina/makadam,35% asfalt, výjimečně terén