POHODLNĚ ÚDOLÍM ALTMÜHLTAL K DUNAJI

zájezd NOMÁD
Bez nočních přejezdů nenáročnou - nejlépe hodnocenou cyklostezkou v údolí Altmühltal. Romantická krajina jezer. Panoramatická cesta meandry řeky, středověkými městy s kamennými hrady podél dávných opevnění Římské říše i pod bílými vápencovými skalami se zkamenělinami. Oblastí starobylých pivovarů, pohostinnosti a skvělých služeb až k rezervaci průlomu Dunaje s obrovitými útesy. Tyto cyklovýlety jsou opravdovou pohodou a zážitkem.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Žďár n.S. - Altmühlsee - Gunzenhausen. Autobusem do Německa na cyklostezku podél poklidného toku řeky Altmühl se zelenými loukami a nulovým převýšením. Na kole pohádkovou krajinou kolem Altmühlsee a chráněnou oblastí „ptačích lagun“ na jezeře. Kolem zbytků římských opevnění projedeme bránou s věží do starobylého centra Gunzenhausenu s hrázděnými domy a středověkou kruhovou věží Färberturm.
2.den: Altmühlsee - Brombachsee - Weissenburg. Na kole okolo Bromacherských jezer. Odpočinek, koupání nebo volitelně plavba přes jezero největším evropským trimaranem. Pohodově na kole branou do přírodního parku Altmühltal z Pleinfeld po francké jezerní stezce přes Ellingen s krásným zámkem Řádu rytířů do historického Weissenburgu: Ellingerská brána a staré město pod obrovitou pevností Wülzburg, římské lázně a muzeum s pokladem.
3.den: Treuchtlingen - Pappenheim - Eichstatt - Kipfenberg. Busem zpět k řece Altmühl na panoramatickou cestu údolím do města termálních pramenů Treuchtlingen. Na kole hlubšími údolími řeky s meandry mezi bílými skalami, přes Pappenheim se starým a novým zámkem pod stejnojmenným kamenným hradem. Atmosféra středověkých uliček, francké speciality. Do univerzitního Eichstattu s pivovarem, velkou katedrálou a malebnými náměstími. Dominantou města je hrad Willibaldsburg s muzeem jurských zkamenělin (jedinečný archeopteryx). Busem do středu Bavorska s římskou historií - města Kipfenberg pod majestátním hradem.
4.den: Beilngries - Kelheim - Weltenburg - Žďár n.S. Na kole z Dietfurtu, nebo od zámku Hirschberg na ostrohu nad příjemným Beilngries do širokého údolí soutoku Altmühl s kanálem Main-Dunaj. Kolem zámku Rosenburg a rytířského hradu Prunn do středověké atmosféry Essing s dlouhým vlnitým dřevěným mostem. Kelheim s pivovary a starým městem s hradebními branami na soutoku Dunaje a Altmühl. Dominantní kruhová Hala osvobození proti Napoleonovi. Nejstarší bavorský klášter Weltenburg s původním klášterním pivovarem nad úchvatnou skalou průlomu Dunaje s vysokými útesy s jeskyněmi (možnost plavby lodí). Busem zpět domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme cross (silniční)

Délka tras: autobusem 1300 km, na kole 0-210 km

Počasí: vzduch 22-25 °C, voda 20-22 °C

Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň

Termín (1261): 19.7. - 22.7. 2018
cena v Kč: 6 390,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, 3x ubytování v hotelu se snídaní (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Zájezd najdete na stránkách CK NOMÁD