MALLORKA NA KOLE V POHODĚ

zájezd NOMÁD
Mallorka - největší z Baleárských ostrovů s hlavním městem Palma de Mallorka pyšnícím se mnoha historickými památkami nabízí neuvěřitelné bohatství krás - od romantických pláží s palmami přes úrodný kraj pomerančovníků, citronovníků, mandloní, olivovníků a fíkovníků ve vnitrozemí, až po členitá pohoří s borovými lesy i středověkými kláštery na západním a severním pobřeží. Mallorka je ideálním místem pro cyklistiku, k dispozici je spletitá síť silnic a silniček bez velkého provozu aut. Cykloetapy jsou vedeny po asfaltových cestách. Na své si tak přijdou silniční i trekoví cyklisté. Pro vyznavače MTB máme připraveno pár obtížnějších variant, přesto doporučujeme vybavit kolo plášti na asfaltový povrch, který bude převažovat. Všechny vypsané trasy lze zkrátit či prodloužit, cyklozájezd je tak otevřen pro všechny nadšence cyklistiky.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha – Barcelona – Mallorka. Autobusem odjezd přes Německo a Francii do hlavního města Katalánska – Barcelony. Možnost návštěvy památek (nočním trajektem na Mallorku ve 4lůžkových kajutách). Letecká skupina: odlet z ČR na Mallorku, ubytování, večeře.
3.den: Mallorka. Příjezd autobusu trajektem na ostrov a spojení obou skupin. Cykloturistika v západním cípu Mallorky. Navštívíme malebný přístav Port d'Andratx a dále přes podhorské Arraco zajedeme do romantického letoviska Sant Elm, písčitá pláž (možnost koupání) s výhledem na ostrůvek Pantaleo či opuštěný skalnatý ostrov Dragoneru. Pro MTB nadšence bikeová cesta až k terasovým zahradám kláštera trapistů nad zátokou Calla en Basset. Pokračování v cestě na Andratx a busem odjezd do hotelu, ubytování, večeře (4 noci na stejném místě).
4.den: Mallorka. Snídaně, autobusem ke kartuziánskému klášteru Valldemossa v zeleném horském údolí, místu, které se proslavilo zimním pobytem Frederika Chopina a George Sandové. Odtud následují dvě horské etapy v pohoří Serra de Tramuntana (UNESCO). Lehčí cyklotúra nás přes Palmanyolu a Bunyolu dovede pod úchvatné zříceniny majestátného hradu Alaró z 10. století. Sjezd do podhradního městečka a pokračování v trase zpět na Palmanyolu, kde na nás bude čekat autobus. Těžší varianta je tzv. královský horský okruh, který nás po nesčetných serpentinách podél severozápadního pobřeží zavede přes uměleckou vesničku Deiá do města pomerančovníků a citroníků Sóller, odkud začneme stoupat do sedla Coll de Soller (501 m n. m.), abychom si následně užili 13 km sjezd do podhorské Bunyoly. Pokračování v trase k autobusu. Společný odjezd do hotelu, večeře.
5.den: Mallorka. Snídaně, fakultativně návštěva vodního ráje Aqualandu v Arenalu nebo cykloturistika podél jihozápadního pobřeží k mysu Cap Blanc s majákem a dále do malebného letoviska Cala Pi s obrannou věží a romantickou pláží patřící mezi nejkrásnější na Mallorce, koupání. Na zpáteční trase možnost návštěvy 3000 let staré prehistorické osady Capocorb Vell, a dále přes Can Patacó do hotelu, večeře.
6.den: Mallorka. Snídaně, místním busem do hlavního města Palma de Mallorca - gotická katedrála La Seu, jedna z nejkrásnějších v celém Španělsku, palác Almudaina, původně arabský Alcazar a sídlo maurských vezírů, Arabské lázně, tržnice aj. Odpoledne relax u moře či bazénu.
7.den: Mallorka. Výlet ke klášteru Lluc s černou madonou zvanou La Moreneta, horskou silnicí pod vrcholem Tomir (1103?m) sjedeme následně do údolí Marc a do městečka Pollenca s templářským kostelem z 13. století. MTB nadšenci si tuto trasu mohou ztížit po horské cestě GR-221. Kalvárie - výstup po 365 schodech ke kapličce s panoramatickými výhledy tyčící se nad městem. V rámci časových možností prodloužení trasy k moři s koupáním. Setkání s autobusem a odjezd do hotelu, večeře (4 noci na stejném místě. Letecká varianta pouze 2 noci).
8.den: Mallorka. Snídaně, odjezd autobusem na severovýchodní cíp Mallorky. Nenáročná cyklistika podél pobřeží do Alcudie přes přírodní rezervaci Albufera (pozorování ptactva) do letoviska Can Picafort. Při cestě koupání a relaxace. Zpět do hotelu. Pro horské nadšence cykloetapa na mysu Formentor s nesčetnými výhledy na majestátné útesy. Možnost absolvování celé trasy ke stejnojmennému majáku nebo výšlap až na vrchol Talaia, odkud budete mít celý poloostrov jako na dlani. Sjezd do Alcudie, příjezd do hotelu, večeře.
9.den: Mallorka. autobusová skupina: cyklistika na mysu Alcudia. Návštěva přístavního města a následně podél severního pobřeží ke klášteru Ermitia de Victoria. Možnost výstupu až na vrchol Talaia d Alcudia (445 m n. m.), odkud budeme mít celou Alcudii jako na dlani, včetně mysu Formentor. Možnost koupání pod klášterem nebo okružní trasou k zapomenuté pláži pod hradem Alcudia. Večeře. Letecká skupina: odlet zpět do ČR, v případě příznivého letového řádu předtím ještě relax u moře.
10.den: Mallorka. Autobusem do městečka Artá, po horské silničce vystoupáme na vrchol Tudosa (404 m n. m.) v N.P. Llevant s panoramatickými výhledy. Sjezd do přímořské osady Betlem okolo stejnojmenného kláštera s možností výstupu na vrchol Sa Odassa (322?m n. m.), možnost koupání u moře. Odjezd k autobusu nebo na kole až do hotelu, večeře.
11.-12.den: Mallorka – Barcelona - Praha. Snídaně, trajektem do Barcelony a dále přes Francii domů.

Obtížnost: 2-3, nejlépe treková kola, možno silniční

Délka tras: autobusem 4600 km, na kole 0-300 km

Počasí: vzduch 22-25 °C, voda 18-20 °C

Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Jihlava, Praha, Ústí nad Labem

Termín: 23.5. - 3.6. 2018
cena v Kč busem: 18 990,-

V ceně autobusové varianty je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, trajekt na Mallorku a zpět, transfery, 8x ubytování s polopenzí v hotelu nebo apartmánu, 1x ubytování ve 4-lůžkové kajutě, pobytová taxa, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

V ceně letecké varianty je: zpáteční letenka na Mallorku včetně tax a poplatků, transfery, 7x ubytování s polopenzí v hotelu/apartmánu, pobytová taxa, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Vlastní kolo můžete poslat s autobusovou skupinou dle vypsaných nástupních míst. V případě vlastního kola do letadla příplatek cca 2500 - 3500 Kč.

Zájezd najdete na stránkách CK NOMÁD