VYBAVENÍ CYKLISTY NA CESTU DO ZAHRANIČÍ

Na zájezdech na kole v zahraničí je třeba vědět kde používat cyklistické přilby nebo jaké povinné vybavení by měla mít jízdní kola.

Přinášíme Vám proto tento přehled - ale současně důrazně doporučujeme mít přilby a další vybavení, které slouží pro Vaši bezpečnost všude na cestách ssebou.

Zabráníte tak zbytečným úrazům.

ČESKÁ REPUBLIKA

Ochranné přilby povinné pro cyklisty do 18 let
Povinné Vybavení:
- bílé světlo vpředu
- červené světlo vzadu
- červená odrazka vzadu
- oranžové odrazky na pedálech
- zvonek
- 2 žluté odrazky na každém kole
- 2 brzdy
Děti pod 10 let smí jet na kolech jen v doprovodu osoby starší 15 let. Osoba starší 15 let smí vézt na kole dítě mladší 7 let, na speciální sedačce.

BELGIE

Helmy nejsou ze zákona povinné.
Povinné vybavení:
-červené světlo vzadu
-bílé světlo vpředu

BULHARSKO

Cyklistické helmy nejsou povinné.
Cyklostezky: Značené cyklostezky zatím nejsou k dispozici, výjimkou jsou veřejné parky.

ČERNÁ HORA

Cyklistické helmy jsou povinné

DÁNSKO

Helmy nejsou ze zákona povinné.
Povinné vybavení: jízdní kola v silničním provozu musí mít toto vybavení:
-zadní červenou odrazku
-žluté odrazky na kolech a na pedálech
-přední a zadní světlo při jízdě v noci
-zvonek
Speciální pravidla: Kola mohou být přepravována určitými vlaky, jízdné je do 66 DKK.

ESTONSKO

Ochranná přilba není povinná.
V zemi existuje dobře udržovaná síť cyklistických stezek, některé z nich jsou součástí EuroVelo sítě, jež vede i přes hranice země.

FINSKO

Přilby jsou ve Finsku povinné, ale nedodržení není pokutováno.
Povinné vybavení:
- Pokud je kolo použito při snížené viditelnosti nebo za tmy, musí být vpředu osvětleno. Dále musí být vždy vybaveno odrazkami a zvonkem.
Cykloturistika je ve Finsku velmi populární. V mnohých městech je velmi hustá síť cyklostezek, které jsou normálně značeny dopravními značkami.

FRANCIE

Cyklisté nemusí nosit ochranné helmy.
- Při předjíždění cyklistů je třeba zachovat bezpečnou boční vzdálenost 1,5 m.
- Při převozu kol, upevněných vzadu na voze, musí řidič zajistit,aby PZ a světla nebyla zakryta.
- Děti mladší 14 let mohou být vezeny na kole, děti pod 5 let věku musí být zabezpečeny ve spec. sedačce.
- Za špatné viditelnosti musí mít cyklista mimo obce bezpečnostní vestu.

CHORVATSKO

Povinné vybavení:
- Kola musí mít vpředu a vzadu světla a cyklista musí mít helmu (pod 16 let věku).
- Cyklista pod vlivem alkoholu nebo narkotik zaplatí pokutu ve výši od 500 do 1500 HRK.
- Minimální věk k jízdě na kole je 14 let.
- Děti od 9-14 let mohou jet na kole pouze v doprovodu osoby starší 16-ti let.
- Děti do 8 let mohou být vezeny na kole pouze v dětské sedačce cyklistou nad 18 let.

ITÁLIE

Ochranná přilba není povinná.
Povinné vybavení:
- světlo
- reflektor
- zvonek
Cyklistické stezky: Používání cyklistických cest je povinné.
Zvláštní opatření: Pokud bude do Itálie převáženo jízdní kolo na zadním nosiči obytného automobilu, musí být opatřeno varovnou značkou: červeným čtvercem o rozměrech 50x50 cm se čtyřmi červenými odrazovými sklíčky v rozích. Jinak hrozí pokuta.

LITVA

Ochranná přilba není povinná

LOTYŠSKO

Ochranná přilba není povinná. Ale doporučujeme kvůli bezpečnosti.
Povinné vybavení:
- vybavení je stejné jako v ČR:
Brzdy, zvonek, odrazky na obou kolech, oranžové odrazky na pedálech, bílé a červené světlo do tmy.
Cyklistické stezky: je možnost využít cyklostezky.
Jestliže jedete po silnici, držte se u pravé strany silnice.

LUCEMBURSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
-bílé nebo žluté přední světlo
-zvonek, který musí být slyšet min. na 50m
-přední a zadní brzda
-červené světlo zadní (ne trojúhelníkového tvaru), žluté reflexní pásky
- bílé nebo žluté reflektory na pedálech, ne trojúhelníkového tvaru
-nejméně dvě bílé nebo žluté odrazky ve výpletu kola, nebo pneumatiky s reflexními stranami.
Po veřejné cestě mohou jezdit děti po 10. roku věku, pokud jsou mladší, smějí jet pouze za doprovodu osoby ve věku min. 15 let anebo pokud směřují do školy či kostela, jež jsou vzdáleny více než 1 km a nefunguje zde veřejná doprava.
Cyklistické stezky: Celkem 560 km stezek v zemi.
Cyklisté jsou povinni je používat. Kde nejsou, tam je cyklista povinnen držet se na pravé straně vozovky.

MAĎARSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
- V noci je povinné používat světla na kolech.
- Všichni cyklisté musí v nočních hodinách nebo za špatné viditelnosti používat reflexní vestu jinak se vystaví pokutě 30000 forintů.
Cyklistické stezky: V Budapešti je cca 100 km cyklistických stezek. Maďarská národní turistická kancelář poskytuje mapy s podrobným popisem cest. Děti starší 14 let smí jezdit na kolech na silnicích.

MAKEDONIE

Bezpečnostní přilba je povinná.
Povinné vybavení:
- Světla a reflektory.
Cyklistické stezky: V Makedonii je pouze několik stezek pro cyklisty.

NĚMECKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
- přední světlo
- zadní světlo
- zvonek pro jízdní kola používaná na silnicích
Cyklistické stezky: Jejich používání je pro cyklisty povinné. Řidiči mopedu je používat nesmí. Mapy cyklictických stezek jsou k dostání v reginálních turistických informačních centrech nebo knihkupectvích.
Zvláštní pravidla: Pokud cyklista při jízdě telefonuje bez hands-free, může dostat pokutu 15 Euro.
Děti mladší 8 let nemohou jezdit na kole na silnicích, děti do 10 let věku mohou jet po chodníku, ale musí dát přednost chodcům.

NIZOZEMSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
-bílé světlo vepředu a červené vzadu
-oranžové reflektory na pedálech
-zvonek
Cyklistické stezky: Asi 15.000 stezek pro cyklisty. Na stezky označené bílou nepřerušovanou čárou je motorovým vozidlům vjezd zakázán. Na stezky označené bílou přerušovanou čárou mohou vjet motorová vozidla v případě, že neohrozí cyklisty.

NORSKO

Bezpečnostní helmy nejsou povinné, ale jejich nošení se doporučuje.
Povinné vybavení:
- přední a zadní světlo
Cyklistické stezky: Jsou v Norsku, převážně kolem obydlených oblastí, v horách a podél západních fjordů.

POLSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
-jedno bílé světlo nebo žluté vpředu
-jedno červené světlo nebo reflektor vzadu
-zvonek.
Cyklistické stezky: Řidiči mopedů mohou používat tyto stezky v případě, že nepřekročí rychlost 40km/h.
Zvláštní pravidla: Cyklisté nesmí jezdit vedle sebe, nesmí se přepravovat děti do sedmi let, aniž by byly zajištěny v bezpečnostních sedačkách. Cyklisté nesmí jezdit ve skupinách o počtu větším než 15 kol a vzdálenost mezi každým kolem nesmí být větší než 5 metrů.

PORTUGALSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
-přední bílé nebo žluté světlo
-zadní červené světlo
-min. 3 odrazky - v každém kole a na zadním blatníku
-zvonek
-reflexní registrační značka.
Cyklistické stezky: V Portugalsku je několik stezek pro cyklisty, v Lisabonu vede např. v Campo Grande zahradách, v Belem podél řeky Tagus a mezi Cascais a Guincho.
- Je zakázáno vozit kola na zádi osobního auta. Mohou se vozit na střeše, pokud nedojde k překročení výšky 4m.
- Mohou se ale převážet vzadu na obytném autě nebo karavanu, nesmí ale překročit jeho šířku.

RAKOUSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
- Bílé nebo žluté světlo vpředu, červené světlo vzadu, červený reflektor vzadu, dva bílé nebo žluté reflektory na každém kole, žluté reflektory na pedálech, zvonek, dvě brzdy.
Cyklistické stezky: Mají jeden nebo dva pruhy a jsou značeny zvláštními značkami. V jednosměrné ulici se cyklisté mohou pohybovat v obou směrech, pokud to dovoluje značka.
Zvláštní pravidla: Cyklisté se mohou pohybovat mezi čekajícím auty, pokud je tam dostatek prostoru.

RUMUNSKO

Ochranné přílby nejsou povinné.
Povinné vybavení:
- Reflektory.
Cyklistické stezky: V Rumunsku nejsou.
Zvláštní opatření: Na silnicích, kde jezdí nákladní vozidla, platí zákaz jízdy na kole pro děti do 14 let.

ŘECKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
- Zvonek, brzdy, světla.
Cyklistické stezky: V Řecku nejsou.

SLOVENSKO

Bezpečnostní helma je povinná mimo obec.
Pro děti do 15 let i v obci.
Povinné vybavení:
- Pro cyklisty i chodce jsou povinné reflexní prvky na oděvu v případě snížené viditelnosti.
Chodcům je zakázáno používat při přecházení silnice používání hudebních zařízení MP3 a pod.
Cyklistické stezky: Vedou podél řeky Dunaje.

SLOVINSKO

Bezpečnostní helma do 14 let je povinná, u ostatních se doporučuje.
Povinné vybavení:
- Světla a reflektory.
Cyklistické stezky: Na některých místech jsou stezky pro cyklisty. Mohou je používat i mopedy, pokud nepřekročí rychlost 25km/h. Pokud stezky pro cyklisty nejsou, pak cyklisté mohou používat silnici s dodržením vzdálenosti 1m od krajnice.

SRBSKO

Bezpečnostní helma není vyžadována, ale řidiči i spolujezdci mopedů musí používat helmu vždy.
Povinné vybavení:
- Povinné použití světel v noci.
Cyklistické stezky: Je jich málo. Cyklisté se musí držet na pravé straně vozovky. Řidiči mopedů nesmí na cyklistických stezkách překročit rychlost 25 km/h.
Zvláštní opatření: Přeprava další osoby na kole je povolena pouze se zvláštním sedadlem.

ŠVÝCARSKO

Ochranná přilba není povinná
Povinné vybavení:
-bílé světlo vpředu, červené světlo vzadu, bílý reflektor vpředu,červený reflektor vzadu, pedály s oranžovými reflektory.
Cyklistické stezky: Jsou vyznačeny a musí je používat i řidiči mopedů.
Registrace: Je nutno mít nálepku o pojištění, kterou je možno obdržet na poště nebo v kancelářích autoklubu.
Pojištění: Je povinné pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

TURECKO

Bezpečnostní helma je povinná.
Cyklistické stezky nejsou.

ZDROJ: www.uamk.cz