SEVERNÍ VIETNAM - PŘÍRODNÍ A ETNICKÉ SKVOSTY

zájezd RAJBAS Vietnam – cyklistika s doprovodným vozidlem po jedinečných exotických místech a národních porcích dosud nezasažených turistickým průmyslem (výjimkou je Sa Pa a Halon Bay). Čekají nás deštné pralesy, vápencová pohoří, horská jezera, terasová pole, původní kultura horských kmenů s vesnickými trhy.
Nenecháme si ujít koupání a plavbu lodí jezerem Ba Be a pohádkovou zátoku Ha Long (sestupující drak) v Jihočínském moři.
Pokud máte jen 2 týdny dovolené, tak dvanáctý den přejedete nočním lehátkovým vlakem do Hanoje, následně navštívíte Halon Bay a odletíte domů.

Předběžný program

1. – 2. den: Přelet z Evropy do Hanoje, ubytování se ve Staré čtvrti, večerní procházka po kolem jezera Hoan Kiem.
3. – 4. den: Doprovodným autem a na kole do NP Babe – jezero obklopené majestátnými horskými vrcholy sahající až do výšky 1900 m.n. Na kole se vydáme místními stezkami do kopců NP, kde můžeme vidět život místních obyvatel H´Mong a navštívíme i rodinu etnika Dan Toc Tay, kteří mají zvláštní zvyk holit si vlasy a veškeré ochlupení po celém těle. Vystoupení folklorního tanečního souboru. Úzkou pěšinou vedoucí džunglí sjedeme k vodopádu, kde nás bude čekat člun, na kterém se vydáme po řece do jeskyně se 7 000 netopýry Hang Puong, jenž svou výškou 40 m a délkou 300 m se podobá tunelu procházející nitrem hory. Na zpáteční cestě přes celé jezero možnost koupání v průzračně čisté vodě jezera. Nocleh v domech na kůlech kmene Tay (25 – 45 km).
5. – 6. den: Bočními silničkami pravým vietnamským venkovem přes Phia Den a Nguyén Binh (50 – 80 km) a busem přes provinční město Cao Bang do podhorského tržního městečka Quáng Huyén. Přes Trúng Khánh k obří jeskyni Hang Puong s úžasnou krápníkovou výzdobou a k vodopádu Ban Gioc na hraniční řece s Čínou. Zpět na kole krajinou vápencových homolí, porostlých bujnou vegetací přes Báng Ca do Quáng Huyén (60 km).
7. – 9. den: Přejezd přes Tinh Túc do oblasti černých vápencových hor, nocleh v Bao Lac (75 km), podél řeky a několika sedly do horského Méo Vac (75 km), sjezd do kaňonu řeky Nho Que. Úbočím mohutného kaňonu přes průsmyk Ma Phi Leng 1500 m do Dong Van (38 – 46 km).
10. den: Návštěva paláce Hmongského krále Vuong v horské vesnici Xa Phin, proslavené obranou hranic před nájezdy čínské armády koncem 19. století. Tuto oblast obývají především etnika Meo a Bílí Hmongové a zasloužený sjezd serpentinami do Yen Minh, (50 km) přes průsmyk do Ha Giang (fakultativně + 30 – 80 km).
11. – 12. den: Podél řeky Lo (busem) do Tán Quang, (na kole) pohořím Chay do městečka Hoáng Sú Phi (=Vinh Quang – 55 km). Na kole přes Tán Quang a Viét Quang – případně jen sjezd z Láng Don do Phó Rang a busem do Sa Pa (25 – 55 km). Pokud máte jen 2 týdny dovolené, tak přejedete (bez českého průvodce) nočním lehátkovým vlakem do Hanoje, následně navštívíte Halon Bay a ostrov Cat Ba s místní cestovní kanceláří bez českého průvodce a odletíte domů.
13. den: Sa Pa, turistické centrum severu Vietnamu. Cyklistický, nebo pěší výlet do vesnic původních horských menšin Ta Van a Sin Chai.
14. den: Výjezd kolem Stříbrného vodopádu“ přes nejvyšší vietnamské silniční sedlo Tram Ton (Oquiho, 1900 m), kvalitní 30km sjezd a mezi horami a čajovými plantážemi a rýžovými poli přes Than Thuóc do Than Uyén (98 km).
15. – 16. den: Podél řeky Nám Kim krajinou jen řídce obydlenou dalšími kmeny, pusté sedlo 1500 m pod dvoutisícovkou Khau Phá a sjezd do 1000 m k sádkám Pa Sáng Méo s luxusní rybí večeří dle vlastního výběru (77 km). Pozvolný mnohakilometrový sjezd do nížiny se stále se měnící scenérií a vegetací, rozloučení s dalšími domorodými kmeny, dojezd do Yén Bái (70 – 120 km).
17. – 18. den: Krátký rovinatý přejezd na kolech do termálních lázní před Tuyen Quang (40 km) s relaxací v lázních nebo vyjížďkou okolo přehrady (+ 20–50 km). Malebnou zemědělskou krajinou přes rezervaci Tam Dao s možností pěšího výstupu k buddhistickému klášteru Téi Thién s koupáním u vodopádu (70 km). Přejezd busem do Hanoje.
19. den: Hanoj, prohlídka zajímavých míst – Hoan Kiem – jezero Navráceného meče s Želví věží, chrám Ngoc Son s dřevěným mostem Jitřních paprsků, katedrála svatého Josefa, buddhistická pagoda Ba da a Ly Quoc Su. Balení kol, nákupy.
20. – 22. den: Návštěva zátoky Ha Long (UNESCO). Ráno přejezd do města Hong Gai, nalodění se na rychlou loď, plavba zátokou Ha Long kolem překrásných skalních útvarů, které vystupují z vod, až do dosud turisty nenapadené části zátoky na ostrov Quan Lan. Ubytování v hotýlku u mangrovového pobřeží. Celodenní plavba zátokou na malém člunu s koupáním na nádherných plážičkách bez lidí na několika různých ostrovech s možností pěších vycházek do džungle. Oběd nám uvaří kapitán přímo na pláži. Po večerech možnost výletu po ostrově Quan Lan pěšky, taxíkem nebo na zapůjčeném kole na další pláže, návštěva autentického trhu. Lodí a autem návrat do Hanoje.
23. den: Odlet domů.

Termín: 07. 04. 2018 - 22. 04. 2018
Počet dní: 16 dní
Cena zájezdu: 23 000 Kč
Cena letenky: 21 000 Kč
Celková cena: 44 000 Kč

Termín: 07. 04. 2018 - 29. 04. 2018
Počet dní: 23 dní
Cena zájezdu: 28 000 Kč
Cena letenky: 21 000 Kč

Cena zájezdu zahrnuje Doprava ve Vietnamu včetně kola, ubytování v levných hotýlcích, mapy, průvodce, přepravu lodí po zátoce Ha Long, permit do pohraniční zony, českého průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje Vstupné do památek, vízum 25 USD, strava, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně zájezdu do maximálního limitu 21 000 Kč.

Víza Dostaneme po příletu na letišti, cena 45 USD.

Strava Možnosti nákupu jídla jsou všude po trase. Snídaně a večeře v místě ubytování. Převládá rýže na mnoho způsobů se spoustou omáček, masa a zeleniny. Zvláštní kapitolou jsou tržiště s mnoha druhy levného tropického ovoce – ananas, mango, papaja, liči, dračí ovoce, durian, melouny,…

Ubytování Kvalitní hotely, gueshousy až po vietnamský folklor bez luxusu, kde se nám bude nejvíce líbit. Jednu noc strávíme v kajutách dřevěné lodi.

Doprava Většina silnic jsou poměrně kvalitní asfaltky po rovině i se značným převýšením. Celou dobu cesty budeme mít k dispozici doprovodný mikrobus pro přepravu zavazadel a méně zajímavých cyklistických úseků. Díky němu budou spokojeni pohodáři i sportovněji založení cyklisté. Denní vzdálenosti na kolech 40 – 100 km. Vždy je možnost zkrácení etapy a přeprava mikrobusem. Denní teploty kolem 20 – 25°C.

Vybavení Treková nebo horská kola, cyklovybavení do každého počasí, sportovní boty na krátké túry, teplé oblečení do hor, sandály, tenký spacák nebo vložka.

Pojištění léčebných výloh Není v ceně zájezdu.

Pojištění stornopoplatků Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 2,5 % ceny zájezdu.

Zájezd najdete na stránkách CK RAJBAS