INDIE - HIMÁLAJEM NA KOLE

zájezd RAJBAS Severní Indií na kolech s doprovodným terénním autem z teplých oblastí, přes pusté náhorní plošiny obývané nomádskými pastevci až do vysokých pětitisícových sedel průjezdných 4 – 5 měsíců v roce. Vyjedeme do nejvyššího motoricky dosažitelného sedla Khardung La 5 602 m.
Poznáme kulturu hinduismu a buddhismu, navštívíme více jak 1000 let staré kláštery s možností účasti obřadu – púdži. Závěr v Indii bude patřit krásám a pohodě na jezerech Dál a Nagin v Kašmírském Šrínagaru.
Možnost zkrácení cesty o týden.

Předběžný program

1.- 2. den: Přelet Praha – Dubai – Dilli. Mikrobusem do Kalky 280 km.
3. den: Z Kalky autem 110 km do rekreační městečka Shimla (prohlídka, oběd), následně autem 15 km, smontování kol a sjezd na kole 35 km do Tatapani – termální prameny.
4. den: Z Tatapani na kolech 57 km proti proudu Satluj do Sainh. Dle situace a nálady na kole 10 – 20 km, dojezd autem do Jeori, aktivní cyklisté výjezd 17 km s převýšením 850 m do kláštera v Sarahanu. Nocleh v objektu kláštera nebo v hostelu v jeho těsné blízkosti.
5. den: Prohlídka hinduistického kláštera Bhímakálí (kde byla až do 19 století byla obětována bohyni Bhímakálí lidskými obětmi), sjezd 17 km na kole k Satluj a proti proudu 25 km až do Wangtu, kde staví přehrada. Přejezd autem do Karchalam, aktivní cyklisté výjezd 18 km, převýšení 800 m do Sangly. Návštěva pevnosti ve vesnici Kamru.
6. den: Ze Sangly výjezd 26 km, 800 m převýšení do Chitkul, prohlídka klášteru, návrat do Sangla, sjezd dolů 18 km k Satluj a autem přejezd do Kalpy s úžasným výhledem na Kinner-Kailás 6 050 m. Aktivní cyklisté opět 13 km s 600 m stoupáním. Prohlídka gompy, kterou založil velký šiřitel buddhismu Rinčhen Zangpo.
7. den: Zajištění povolení do pohraniční zóny. Autem a na kole 40 km do vesnice Puh.
8. den: Sjezd k soutoku řek Satluj a Spiti a výjezd do vesničky v těsné blízkosti hranice s Tibetem Nako 2 950 m (oběd), následně do sedla Chango 3 658 m, nádherný sjezd k řece Spiti, proti proudu do Tabo 3050 m. 105 km.
9. den: Prohlídka více jak 1000 let starého kláštera v Tabo ukrývající nejvýznamější poklady buddhistického umění ,, Sál osvícených bohů" z konce 10. století. Na kole pozvolna přes Kazu do kláštera Kye Monastery 3800 m. 60 km.
10. den: Ráno návštěva kláštera s účastí pudži (společné modlidby mnichů), autem do Hanse. Na kole přes Losar 4080 m a výjezd šotolinou do sedla Kunzum Pass 4 551 m. Sjezd do Batal a na kole nebo autem do Chhatru 3500 m, nocleh v místním stanu nebo v garáži. 75 km.
11. den: Z Chhatru na kole 17 km k hlavní silnici, autem nebo na kole do Keylong 3350 m, noc v hotelu.
12. den: Z Keylong autem do Patsio, výjezd po asfaltce do sedla Baralacha La 4 830 m, sjezd do Sarchu 4 235 m. Nocleh v místním stanu 60 km.
13. den: Na kole z Sarchu přes sedla Nuchli La 4 090 m a Lachalung La 5 064 m, úžasným kaňonem sjezd do Pang 4 500 m. Noc v místním stanu, kde nezapomenete na nádherné hvězdy. Na večeři doporučujeme skvělé momo – tibetské jídlo (taštičky vařené v páře). 77 km.
14. den: Z Pangu vystoupáte 200 m a čeká nás 45 km náhorní plošinou, následně pozvolným stoupáním 30 km do Tanglang La 5 328 m, sjezd 20 km na kole do Lato. Autem do Lehu – hlavního města oblasti Ladaku (také nazývána Malý Tibet či Měsíční království).
15. den: Odpočinkový den v Lehu, návštěva buddhistických chrámů Shey, Hemis, Stok, Matho v údolí Indu, tajemná místa dávnověké moudrosti a poutních center. Ponuré modlitební síně a ornamentální svatyně skrývající množství uměleckých pokladů – vzácné tibetské rukopisy, hudební nástroje, nástěnné malby s fantastickými tantrickými božstvy, ohromné mosazné sochy Buddhy.
16. den: Z Lehu (3 500 m) výjezd 40 km na kole do nejvyššího motoricky dosažitelného sedla na světě Khardung La 5 358 m. Návrat do Lehu. Výjezd nahoru zabere i těm pomalejším kolem 5 hodin i s focením. Po cestě možnost občerstvení (čaj, sušenky, omeleta) u check postu.
17. den: Z Lehu autem do nenápadného kláštera v Alčí, jenž je označován znalci starých umění za jednu z nejvýznamější památku v Asii. Nástěné malby na hliněných zdech se tu jako zázrakem uchovali po devět století. Na kole 60 km do Lamayuru 3 600 m. Nocleh v hotelu vedle buddhistického kláštera, který v dřívějších dobách obývalo 400 lamů, v dnešní době jich tu žije kolem dvaceti. Klienti, kteří se účastní kratší varianty zájezdu na 17, odlétají do Dillí a následně do ČR.
18. den: Z Lamayuru na kole po pěkné asfaltce do sedla Fatu La 4 108 m, sedla Namika La 3 880 m, sjezd do Mulbekh, kde je vytesaná 7 m socha Maitréji z 7 – 8 století. Na kole 66 km. Autem přes muslimský Kargil do Drassu.
19. den: Z Drass brzy ráno autem do Sonamarg, na kole 50 km, autem do Šrínagaru. Nocleh na luxusních plovoucích hotelech – hausbótech.
20. den: Památky Šrínagaru – šikarou (lodičkou) na prohlídku Munghalských zahrad, mešit, seznámíme se s ruční výrobou vyhlášených kašmírských koberců a šál.
21. den: Ráno za tmy na šikarách návštěva ranního zeleninového marketu. Přelet Šrínagar – Dillí.
22. den: Památky Dillí – Humajunova hrobka, Lotos templ, India gate, mešita Jama Masjid, nákup suvenýrů.
23. den: Přelet Dillí – Praha

Termín: 04. 08. 2018 - 20. 08. 2018
Počet dní: 17 dní
Cena zájezdu: 26 000 Kč
Cena letenky: 20 000 Kč
Celková cena: 46 000 Kč

Termín: 04. 08. 2018 - 26. 08. 2018
Počet dní: 23 dní
Cena zájezdu: 30 000 Kč
Cena letenky: 20 000 Kč

Poznámka Program se může změnit vlivem přírodních jevů – sesuvy půdy, spadlé mosty, nenadálé sněžení … nebo politickou situací. Díky doprovodnému autu mohou zájezd absolvovat rekreční jezdci i výkonostní cyklisté. Pohodáři mohou jezdit nenáročné úseky, dravci potrápí fyzičku v šotolině a v nekonečných serpentinách. Máme vyzkoušené dopravce, kteří s námi trasu několikrát absolvovali a kteří vám rádi zastaví a naloží kolo na střechu. Akce není určena pro sváteční pohodlné cykloturisty vyžadující každý večer teplou sprchu a vychlazené pivo. Dopředu je třeba se smířit s relativním nepohodlím, indickou bezmasou a pálivou kuchyní. Jízda po indických silnicích není až tak náročná jak se zdá. Nikde nejsou strmé svahy, do sedel silnice stoupají pozvolna v serpentinách. Opravdu nekvalitní, prašné a úseky přejíždíme doprovodným autem.

Cena zájezdu zahrnuje Český průvodce, pronájem auta s indickým řidičem, povolení do pohraničních oblastí, ubytování, mapy, pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje Stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků., indické vízum (48 EUR). Doporučené kapesné i s rezervou je 400 USD (za jídlo v průměru 200 Kč na den, nejvíce utratíte za dárky), nadváha pro mezinárodní let (v roce 2016 byl váhový limit 56 kg, pro rok 2017 bude znám až v době rezervace letenky). Nadváha pro vnitrostátní let nad 22 kg (100 Kč/kg).

Letenky Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně zájezdu do maximálního limitu 20 000 Kč.

Víza Indické vízum - vyřizuje se elektronicky měsíc až 14 dní před odletem, cena 48 EUR.

Pojištění léčebných výloh Není v ceně zájezdu.

Pojištění stornopoplatků Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 2,5 % ceny zájezdu.

Zájezd najdete na stránkách CK RAJBAS